Integritetspolicy

Vi på Myfeet.no verner om din personlige integritet og tilstreber et høy nivå av databeskyttelse. I våre betingelser og integritetspolicy forklares hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon.

Det er viktig at du kjenner deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen å kontakte vår kundeservice ved eventuelle spørsmål.

Vi på Myfeet.no behandler opplysninger som du selv har gitt til oss når du handler i vår nettbutikk eller på vår hjemmeside www.myfeet.no , kommuniserer med oss eller da du registrerer deg for vårt nyhetsbrev.  Med personopplysninger avser alt av informasjon som direkte eller indirekte kan identifiseres en fysisk person som er i liv. Personopplysninger som vi behandler er ditt fornavn, etternavn, adresse, ditt telefonnummer, ditt personnummer og din epostadresse.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
Det svenske firma Minfot i Båstad AB, Orgnr: 556836-2320 – Hallandsvägen 19, 269 36 Båstad, Sverige er registreringsansvarlig med datterselskapet Myfeet.no med de opplysninger som du har sendt til oss. Det er også vi som ansvarer for dine personopplysninger i følge de gjeldende lover og bestemmelser ved databeskyttelse.

De allmenne bestemmelsene for behandling av personopplysninger gjelder for hele Minfot i Båstad AB og Myfeet.no. De allmenne bestemmelsene innebærer at Minfot i Båstad AB og Myfeet.no alltid behandler personopplysninger i følge personopplysningsloven med respekt for personlig integritet samt at alt av personopplysningshåndteringen hviler på en lovlig grunn. Vi behandler ditt personnummer bare når det er nødvendig for en sikker identifisering eller om det finnes noe annen grunn. Vår policy er å bruke ditt personnummer i så begrenset utstrekning som mulig.

Vi arbeider etter tekniske og organisatoriske handlinger som beskytter de personopplysninger som behandles så at de personlige opplysningene ikke går tapt, ødelegges, manipuleres eller blir tilgjengelige for uvedkommende.

Om du gjør et kjøp og angir din epostadresse når du er i kassen så kommer du å få et tilbud fra oss til din epostadresse. Disse tilbud er bare avsatt for nyhetsbrev og du kan alltid avregistrere deg fra våre nyhetsbrev. Dette kan du gjøre via lenken som finnes lengst ned i nyhetsbrevet eller kontakte vår kundeservice på info@myfeet.no eller på telefon +46 101 887 988 mellom kl 10.00-15.00.

Hvorfor bruker vi dine personopplysninger?

De situasjoner der vi kan komme å behandle ditt personnummer er ved kjøp, når vi behøver identifisere deg i kundeservice ærende eller når du forlanger informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller forlanger at vi retter til informasjon som er feilaktige. Det gjelder også om du ber oss om å ta bort, begrense eller forlange en kopi på de personopplysninger som vi har om deg, samt når du har spørsmål om ditt kjøp, spørsmål om produkter, returhåndtering, leveranseinformasjon eller endringer av eksisterende bestillinger eller lignende saker.

Du har rettigheten om å ønske informasjon om de personopplysningene vi har om deg. Du kan kontakte vår kundeservice som kommer til å sende over den informasjon du søker. Du har ifølge gjeldende personopplysningsloven rett til en gang per kalenderår å få gratis beskjed om hvilke personopplysninger som behandles om deg uansett hvordan disse samles inn. Når du kontakter kundeservice kommer du først få tilsendt et skjema til deg, enten via post eller epost. Skjemaet må fylles i korrekt og sendes tilbake til oss som rekommandert brev. I skjemaet må du også legitimere deg ifølge instruksjonene.

Hvilke typer av personopplysning håndterer vi?
Vi håndterer følgende opplysninger:

- Folkeregister, navn
- Personnummer
- Kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefonnummer
- Betalingshistorikk
- Betalingsinformasjon
- Din korrespondanse
- Opplysninger om kjøp, tid samt dato ved kjøp, kjøpetilfelle, reklamasjoner eller andre feil/klagemål.

Lovlig grunn: Rettslig forpliktelser. 
Denne innsamling av dine personopplysninger utføres ifølge loven. Om opplysningene ikke leveres kan vår rettslige skyldighet ikke gjennomføres og vi må derfor nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: Til kjøpet har blitt gjennomført (inklusive leveranse og betaling) og om 36 måneder etter eller opp til syv år for data som behandles i følge regnskapsloven.

Vi håndterer også dine opplysninger i forbindelse med firmaet rettslige forpliktelser ifølge lovkrav, domsslutning eller beslutning fra etat. (Eks. Regnskapsloven, lov om hvitvasking eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet, hvilke kan kreve å ta fram kommunikasjonen og informasjon til allmennheten og kunder om alarm om produkter og tilbakekallelse av produkter som ved en defekt vare).

Vi streber etter at personopplysninger behandles med samtykke fra den personen det berører. Et levert samtykke kan alltid tilbakekalles. Om et samtykke tilbakekalles kommer Minfot Båstad AB og Myfeet.no ikke å behandle personopplysningene ytterligere og ikke oppdatere tidligere leverte opplysninger. For de sakene der samtykke tilbakekalles avsluttes behandlingen umiddelbart. Det skal også noteres at til tross for tilbakekallet samtykke kan en viss behandling være nødvendig for å fullfølge lov eller avtal.

Hvem har tilgang og behandler dine personopplysninger?  
Minfot i Båstad AB har personopplysningsbiträde som i nødvendige fall behandler dine personopplysninger. Personopplysningsbiträdeen involverer firma som hjelper oss med:

- Transport (Logistikkfirma)
- Betalingsløsninger (Firma som tilbyr betalingsløsninger, banker og andre betalingstjenester som leverandør Klarna Bank AS)
- IT-tjenester (firma som håndterer nødvendig drift, teknisk support og underhold av våre IT-løsninger) 

Når personopplysningsbiträden innvolveres er det bare for formål som er forenlige med en informasjon som har blitt samlet inn (eks for å kunne oppfylle våre påtatte forpliktelser ifølge kjøpeavtal) Vi kontrollerer alle personopplysningsbiträdande for å sikre og garantere angående sikkerhet og sekretesse for hvordan dine personopplysninger behandles. Avtal om å påta seg å følge våre samt lovenes sikkerhetskrav, begrensninger og krav.

For å kunne gjennomføre firmaets rettslige forpliktelser:
Vi deler også dine personopplysninger med noen firmaer som er selvstendige personopplysningsansvarlige. At disse firma er selvstendige ansvarlig for personopplysninger innebærer at det ikke er vi som styr hvordan informasjonen som behandles. Selvstendige ansvarlige som vi deler personopplysninger med er:

-      Statlige etater (politi, skatteverket, eller andre etater) som vi er skyldige å gjøre det med i følge loven eller ved mistanke om ulovlig brudd)

-      Firma som besørger alminnelige varetransporter (logistikk firma og speditører)

-      Firma som tilbyr løsninger om betaling (kortinnløsende firma, banker og andre leverandører av betalingstjenester)

Når dine personopplysninger deles med et firma som er selvstendig ansvarlig for personopplysninger gjelder det firmaets integritetspolicy og personhåndtering.

Tilpassning av tjenester for å bli mer brukervennlige

Vi måner om deg som kunde og derfor er det viktig for oss at kunne evaluere, utvikle og forbedre vår plattform for e-handel og din opplevelse av å handle av oss samt å kunne tilby deg personlige og relevante opplevelser i vår nettbutikk.

Foruten at dine personopplysninger kan brukes som identifikasjon kan også dine personopplysninger brukes for direkte markedsføring, nyhetsbrev og for statistikk. Opplysningene kan også brukes for utsendelser per post, sms og e-post samt for markedsføring og informasjon, om du ikke har sagt deg imot dette. Du kan når som helst kontakte vår kundeservice for å avbryte markedsføring mot deg som kunde.

Vi analyserer opplysninger og baserer de på eksempelvis kjøpe historikk, alder eller kjønn. Av disse opplysningene skapes det ulike kundesegment med data som er ikke-indentifiserende data uten noen kobling til deg som individ.

Analysen ligger til grunn for å skape en optimal brukeropplevelse, gi kunder mulighet å påvirke og gi anmeldinger om vårt sortiment. Derfor ligger analysen til grunn for kommende innkjøp men også for brukervennlige forandringer som designerforandringer på hjemmesiden www.myfeet.no

Derfor behandler vi informasjon som:

- Alder
- Kjønn
- Bosted
- Kjøpedata og framstilt brukerdata (eks. besøkshistorikk)
- Korrespondanse og feedback avsett våre tjenester og produkter
- Tekniske data rørende enheter som brukes og innstillinger (eks språkinnstilling, IP-adresse, webinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
- Informasjon om hvordan du bruker våre hjemmesider via “cookies”. Du kan lese mer om hva cookies er og hvordan vi bruker de her.

Informasjon om hvordan du har interagert med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, hvor lenge og hvor lenge ulike sider er har vært besøkt, svartider, feil ved nedlasting, hvor du finner og forlater tjenesten osv.